Kallelse till årsmöte i Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås

Den 14 februari  kommer Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås ha sina första årsmöten och välja styrelse för 2013.

Plats: Sal Biologen hos Studieförbundet,  Östra Kyrkogatan 3, 722 15 Västerås
(gatan som går från stora torget mot stadsbiblioteket)

Tid:  Torsdagen den 14 februari
Fika startar 18.30   Årsmötena börjar kl 19.00.

Enligt stadgarna får endast nedanstående frågor behandlas på ett årsmötet (gäller båda föreningarna):

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

5. Godkännande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

8. Revisionsberättelse för det föregående året

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Inkomna motioner

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

15. Övriga frågor

Medlem kan kräva att ett motion ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet. E-posta motion till mig och ange vilken förening det gäller – så vidarebefodrar jag motionen till rätt styrelsen.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisningen för 2012

Under 2013 planeras bla. en utbildningshelg, deltagande i Västerås cityfestival och för tredje året på raken ett parley om “Framtidens piratpolitik”.

Välkomna hälsar styrelsen i Piratpartiet Västmanland och styrelsen i Piratpartiet Västerås,

Anders S Lindbäck,
Ordförande Piratpartiet Västmanland och sekreterare Piratpartiet Västerås

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>