Styrelsemöte 17 januari

 1. Mötets öppnades
 2. Val av justerare

  Chris

 3. Fastställande av ekonomisk rapport för 2012

  0kr

 4. Fastställande av verksamhetsberättelse
 5. Verksamhetsplan för 2013

  City festivalen 25 juni Simon

  parley Anders

  filmvisning Albert

  utbildnings dag 27 maj Mattias

  Öppna kanalen Albert

  Högskoleföreläsning 25 september

  Utbildnings kurs

 6. Budget för 2013

  Utgifter

  City festivalen 5000kr

  parley 2000kr

  filmvisning 1000kr

  utbildnings dagar 5000kr

  Öppna kanalen 1000kr

  Högskoleföreläsning 2000kr

  Utbildnings kurs 0kr

  Totalt 16000kr

  Inkomster

  Parley 2000kr

  Lokal initiativ – City festivalen 5000kr

  Lokal initiativ – Utbildnings dagar 5000kr

  Ung pirat samarbete 5000kr

  Tidigare besparingar 9500kr

  Totalt 26500kr

 7. Medlemskap i öppna kanalen Västerås

  Albert kommer kolla närmare på detta.

 8. Bildandet av arbetsgrupp för ciyfestivalen

  Simon kommer att ta tag i detta.

 9. Kalla till årmötet

  14 februari

 10. Ansöka om bankkonto

  Simon kommer att ansöka om bankkonto

 11. Ansöka om organisationsnummer

  Anders kommer att ansöka om organisationsnummer

 12. Reklamprylar för föreningen.

  Bjuda in piratshopen till cityfestivalen.

 13. Övriga frågor

  13.1 Piratpartiet Västerås förfrågar om att dela bankkonto med Piratpartiet Västmanland.

 14. Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>