Västmanland/Västerås Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättlese för Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås.

Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås bildades 2012-09-04.

Redan vid starten var föreningarna överens om att samarbete och göra det mesta inom ramen för Piratpartiet Västmanland och låta Piratpartiet Västerås hänga med som en tyst partner.

Aktiviteter:

Kurs “Det politiska systemet” genomförde 5 möten under hösten med 5 ytterligare möten planerade under våren.

Ekonomi:

Piratpartiet  Västmanland

 Resultaträkning:

Inkomster   0 kr
Utgifter       0 kr
————————
Resultat      0 kr

 

Balansräkning

Tillgångar

Kassa                 0 kr
Inventarier         0 kr
———————————
Summa tillgångar 0 kr

Skulder och eget kapital:

Skulder              0 kr
Ack vinstmedel    0 kr
——————————–

Summa skulder och
eget kapital         0 kr

Piratpartiet  Västerås

 Resultaträkning:

Inkomster     0 kr
Utgifter         0 kr
—————————-
Resultat        0 kr

 

Balansräkning

Tillgångar

Kassa                       0 kr
Inventarier               0 kr
—————————————
Summa tillgångar     0 kr

Skulder och eget kapital:

Skulder                    0 kr
Ack vinstmedel         0 kr
—————————————

Summa skulder och
eget kapital               0 kr

 

Styrelsen

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>