Extra medlemsmöte 15 december kl 13 i Västerås

Hej pirater i Västmanland!

Söndag den 15 december kl 13.00 är det dags för ett extra medlemsmöte för att ta fram riksdagslista för Piratpartiet i Västmanland samt ta beslut om att ställa upp i lokala val inför supervalåret 2014.

Under supervalåret 2014 så ställer partiet upp i både EU valet 25 maj och i riksdags/landstings/kommunalval 14 september. Inför de valen så behöver vi ta beslut om att ställa upp lokalt och vilken politik som skall drivas i valen.

Tid: Söndagen den 15 december klockan 13.00
Plats: Östra Kyrkogatan 3, (bakom Igor) Västerås

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Lokala val
7. Egen riksdagslista för västmanland
8. Godkännande av lokala sakfrågor
9. Uppdaterande stadgar
10. Mötets avslutande

Information

6 Lokala val

Styrelsen föreslår att medlemsmötet beslutar att

ställa upp i valen till

Sala kommun,
Skinnskatteberg kommun,
Västerås kommun och
Västmanland landsting

Samt att medlemsmötet delegerar
till styrelsen uppgiften att ordna de praktiska detaljerna för att genomföra valen.

7. Egen riksdagslista för Västmanland

Partiets centrala sverigelista kommer vara klar den 22 december. Senaste medlemsmötet gjorde det möjligt att sätta upp en egen lista lokalt om den är klar samtidigt.

Styrelsen föreslår att vi ställer upp med en egen lista lokalt i Västmanland och trycker upp 10 000 röstsedlar inför riksdagsvalet.

Listan skapas utgående från partiets sverigelistan enligt följande formel:

1. Alla västmanlänning flyttas upp så de ligger högst upp på listan men i samma ordning som på partiets sverigelista.
2. Så länge det är mindre än 4 västmanlänningar på sverigelistan så flyttas
även nominnerade upp så de står på listan även om de inte kom med på sverigelistan.
3. Alla från omgivande län örebro, södermanland och dalarna flyttas upp och läggs
på platserna under de från västmanland.
4. Listan begränsas till endast 20 namn.
5. Skulle de tre toppkandidaterna på sverigelistan pga detta falla ur top-20 så flyttas de upp så de får plats 18-20.
6. Om det är så att någon från västmanland inte vill stå högt på listan så kan denne begära att bli nerflyttad till en lägre placering givet att detta sker senast 22 december.

Kostnad för egen lista med 10 000 valsedlar är ca 1000 kr för PP Västmanland.

8. Godkännande av lokala sakpolitik

All lokal sakpolitik som skall drivas måste enligt stadgarna beslutas av medlemsmötet.

Piratpartiet har på sina medlemsmöten antagit drygt flera hundra sakpolitiska ställningstagande som berör lokala politik.
Förslag från styrelsen är att vi antar dessa som politik vi skall driva i alla lokala val. För mera info om dessa frågor se: http://politik.piratpartiet.se/

Styrelsen har även satt upp en piratepad med frågor som kan tas upp lokalt:

http://piratepad.net/kkv-vasval

Till årsmötet nästa år uppmanas alla medlemmar att inkomma med förslag till utökning av dessa ställningstaganden med andra lokala frågor vi skall driva lokalt så politiken kan utökas med frågor som är lokalt beslutade.

9. Uppdaterande stadgar

Piratpartiets medlemsmöte uppdaterade standardstadgarna för lokalföreningar.

Styrelsen föreslår att de uppdaterade stadgarna antas.

På extra medlesmöte får endast de frågor som står i kallelsen behandlas. För den som vill skicka in motion hänvisas till årsmötet som kommer hållas i början av nästa år.

Välkomna!

Styrelsen

genom Anders S Lindbäck
styrelseordförande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>