Piratfika: Trevlig tisdag i Västerås (26 nov)

Det är nu ett halvår till EU valet den 25 maj. Låt oss träffas och ha lite trevligt ihop och snacka om vad som händer i partiet lokalt.

Diskussionspunkter som kan komma upp:

– Val av riksdagslistan.
– Ställa upp i Skinnskattebergs kommun.
– Lokala aktiviter partiet bör syna på.

Välkomna!

Plats: Kalle på spången (vi tar ett bord längst in) – kaféet mitt emot VLT-huset i Västerås

Tid: Tisdagen 26 november kl 19.00

Nästa möte blir preliminärt Luciaöl torsdag den 12 december.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>