Kallelse till uppstartsmöte för Piratpartiet i Sala kommun

Vill du vara med och starta en lokal förening för Piratpartiet i Sala ? Kom i så fall på vårt uppstartsmöte (konstituerande möte), lördagen den 8 mars kl 13.30 på internetkafeet i Sala.

Idag är det lördagen den 22 februari så mötet hålls om 2 veckor och 2 timmar från nu.

Dagordning för det konstituerande mötet
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av mötespresidie:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Två justerare
5) Beslut att bilda lokal förening
6) Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
7) Inval av externa medlemmar
8) Val av styrelse:
a. Val av ordförande
b. Val av sekreterare
c. Val av kassör
d. Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
e. Val av dessa ledamöter
8) Val av revisor och ersättare för denna
9) Val av valberedning (en till fem personer)
10) Deltagande i Projekt Moria
11) Val av lokal lista för kommunalvalet i Sala 2014
12) Val av politisk plattform för kommunalvalet i Sala 2014
13) Mötets avslutande

Ett utförligare kallelse har skickats med epost till alla piratpartister i Sala kommun.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>