Kallelse: Medlemsmöten

Välkomna till årsmöte i Piratpartiet Västmanland, Piratpartiet Västerås, Piratpartiet Sala, Piratpartiet Skinnskatteberg.

Vi behöver hålla ordinarie årsmöte innan första mars. Så alla lokala föreningar i Västmanland håller dem på samma ställe.

Tid: Onsdagen den 25 februari kl 19-20
Plats: Kalle på Spången, Västerås.
Rum: Gå bara längst in så hittar du oss.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Motion 1: Nedläggning av föreningen
Då verksamheten i föreningen förväntas vara liten och få dyker upp på aktiviteterna så föreslår styrelsen att föreningen läggs ner.

Styrelsen

OBS samma motion har skickats av alla styrelser till alla föreningar. Om det kommer tillräckligt många som är intresserade att en föreningen drivs vidare så kommer den att fortsätta.

Verksamhetsberättelse 2014

Supervalåret 2014

För Piratpartiet har supervalåret varit ett händelserikt år där partiet har ställt upp i både EU val och de ordinarie valet till riksdag och kommuner. För denna lokalavdelning så har mycket av valarbetet skett via vårt samarbetsprojekt Valprojektet Moria där föreningen tillsammans med de andra piratföreningarna i Västmanland samarbetet för att driva valrörelserna för Piratpartiets räkning i hela Västmanland.

Vårens EU val

Det blev problem med att få valstuga och det var först efter påtryckningar med debattartikel och medverkan i P4 Västmanland som vi i Piratpartiet fick ha en valstuga i Västerås pss som de andra partierna. Vid valstuga i Västerås stod våra aktiva och delade ut flygblad i valrörelsen. Partiet gjorde även flygbladsutdelningar i Sala och satte upp affischer vid väggrenarna i hela Västerås. Det förekom även uppsättning av affischer i främst t.ex. Hallstahammar men även i resten av Västmanland.

EU valet blev Piratpartiet näst bästa nationella val någonsin med 2.23% av rösterna och 82 763 röster i Sverige. Av dessa fick partiet 1978 röster i Västmanland eller 2.16%. Bäst i Västmanland gick partiet i Norberg med 2.37% och sämst i Skinnskatteberg med 1.33%. I Västerås blev det 2.34% (1234 röster) och i Sala 2.17% (164 röster). Tyvärr fick Piratpartiet inte förnyat mandat i Sverige och piratrörelsen fick nöja sig med att få ett EU-mandat i Tyskland.

Höstens ordinarie val

I höstvalet den 14 september ställde partiet upp i tre kommuner, landstinget och riksdagen med egna listor lokalt. Till det ställde även partiet upp med en rikslista för riksdagsvalet. Projektet tog även fram lokal affisch och två typer av lokala flygblad att dela ut i valet. Det valdes att satsa stor på en aktivitet och det var utskick av flygblad till halva Västerås. Huvudelen av lokala medlen för valet försvann i denna aktivitet.

Då partiet inte satt i någon församling så fick vi ingen valstuga i Västerås och i stället agerade vi ambulerande flygbladsutdelade och stod och delade ut dem bl a. när nollorna hade sin informationsträff på Mälardalens högskola samt utanför huvudingången första skoldagen. Stog även på olika ställen på stan men även på shoppningscentrena Hälla och Erikslund samt köpcentrumet i Viksäng och delade ut flygblad på Viksängsdraget. Affischer längst vägarna och på andra ställen gjorde att partiet syntes. Vi deltog även under Vasadalen och ställde ut liksom alla andra partierna.

I Sala deltog vi bla i grillnatta och delade ut flygblad och körde flygbladsutdelning varje lördag under valrörelsen. Dessutom så sattes det upp ett halvdussin affischer längst vägarna.

Runt Hallstahammar så blev det mycket affischuppsättning på anslagstavlor etc.

Höstvalet blev lite av en katastrof för vi syntes väldigt lite i riksmedia. Partiet kom bort i valrörelsen och gjorde sitt sämsta riksdagsval någonsin och fick bara 0.43% (26 515 röster) varav Västmanland 0.46% (763 röster) dvs partiet förlorade ca 1200 röster från EU-valet till riksdagsvalet.

Resultat i kommunalvalen:

0.58% (84 röster) Sala
0.41% (12 röster) Skinnskatteberg
0.56% (511 röster) Västerås kommun
0.54% (894 röster) Västmanland län

Vi får trösta oss med att vi gjorde ett bättre val än partiet som helhet men långt ifrån att komma in.

Ekonomin innebär en sammanställning av alla inkomster och utgifter som då kom till projekt Moria.

Följande föreningen gav ekonomiska bidrag till projekt moria Piratpartiet Västerås, Piratpartiet Västmanland och Ung Pirat Västerås (vallån)

Ung Pirat Västerås gav Projekt Moria ett vallån att återbetalas i händelse att partiet kom in. Nu kom ingen in i någon församling.

Ekonomiska muskler efter valåret:

Piratpartiet Sala har 0 kr.
Piratpartiet Skinnskatteberg har 0 kr.
Piratpartiet Västerås har 0 kr.
Piratpartiet Västmanland har 556 kr.

Vi ses den 25:e

Anders S Lindbäck

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>