Konsolidering i Västmanland

Efter att ha hållit medlemsmötet i alla lokala föreningar i Västmanland så kan man se ett mönster. Hela 3 av 4 föreningar valde och lägga ner sin verksamhet. Målet är konsolidering av verksamheterna. Varför ha olika föreningar i städerna i Västmanland när man kan ha en och samma föreningen i hela Västmanland.

Piratpartiet Sala lades ner. Piratpartiet Skinnskatteberg lades ner. Piratpartiet Västerås lades ner. Alla kommunföreningar lades ner. Men det betyder inte att vi ger upp kommunerna – det handlar mera om att då samla krafterna i en förening. Konsolidering.

Kvar finns Piratpartiet Västmanland som återstår och blir den föreningen som får driva verksamheten vidare. Mindre byråkrati med bara en förening och en mera koncentrerat samlande av medlemmarna i en förening och ett forum.

Nu är vi inte ensamma om detta. Även i Stockholm tittar man på att genomföra en konsolidering och då låta alla som bor i storstockholmsområdet samlas till möten och träffar och på så sätt få en större kritisk massa av pirater.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>