Piratpartiet Västmanlands historia

Piratpartiet Västmanland har en anrik historia och bildades redan 2006 och är därmed piratpartiets äldsta lokala förening.

Föreningen registrerades 2006-05-11 och fick då organisationnummer 802432-1138.

Valet 2006 gick inte så bra för partiet och även om Piratpartiet som nytt parti fick ca 35000 röster så räckte det inte för att komma in i någonstans. Piratpartiet Västmanland föll därmed i dvala och blev vilande. Forfarande med sitt organisationnummer intakt men utan att hålla regelbundna årsmöten och utse nya styrelser.

Efter valet 2009 så börjades det hållas regelbundna träffar i Piratpartiet. Det blev då åter aktuellt att skapa ett Piratpartiet Västmanland. Piratpartiet Västmanland återuppstod till att återigen bli aktuellt. Endast en person från gamla styrelsen var fortfarande aktuell i partiet. Man kallade till uppstartsmöte för nytt Piratpartiet Västmanland och bildade en interimstyrelse för partiet men den gamle styrelseledamöten dök upp och påtalade att det redan fanns ett gammalt förening och att man inte behövde bilda en ny. Så i ställes valdes en ny styrelse för föreningen.

Men ledning och styrelsen i Piratpartiet gillade inte att det bildades en mängd lokala föreningen för partiet så man sade nej till det. Så man höll möte i mening att lägga ner föreningen och så togs det beslut på. Dock fullgjorde inte styrelsen det uppdraget. Namnet och organisationsnummret avregistrerades inte från Skatteverket så föreningen levde vidare utan att någon aktiv i piratpartiet visst om det.

Några år senare så ändrade Piratpartiet sig och insåg att det här med lokala föreningar var bra så man skapade rutiner och stadgar för lokala föreningar. Så under 2012 började det bildas lokala föreningen i Piratpartiet.

En tidig förening startades i Västmanland. September 2012 så hölls uppstartsmöte för att återstarta Piratpartiet Västmanland – den förening man tidigare trodde man lagt ner enligt alla konstens regler. Den 14 februari 2013 hölls första årsmötet och under våren 2013 skickades ansökan in till skatteverkat om att registrera organisationsnummer.

Skatteverket kontaktade ansvarige för ansökan och påpekade att den gamla föreningen fortfarande fanns registrerad. Den ansvarige insåg att styrelsen 2009 missat att skicka avregistrering av föreningen till skatteverket. Så allting som gjort hade egentligen gjort på gamla föreningens vägnar.

Därför är idag Piratpartiet Västmanland piratpartiets äldsta lokala förening.

Piratpartiet Västmanland tänker sig ställa upp i valet till landstingen i västmanland i valet 2014.