Donationer

Vill Du donera pengar till Piratpartiet Västmanland/Västerås kan du göra det till vårt bankgiro: 187-6770.