Vår politik

Vår politik

Öppen källkod i offentlig sektor

Vi vill att öppen källkod ska alltid användas när det är möjligt inom offentlig sektor. Detta både sparar pengar och ökar transparansen i samhället.

 • En bättre 24 timmarsmyndighet med mera samarbete med fler kommuner i Västmanland genom en satsning på öppen källkod för sprida och samarbeta med andra kommuner när tjänster utvecklas.
 • Gör Västerås och Sala till Sveriges första städer som byter till moderna öppnenkällkodslösningar och låt resten av Västmanlands kommuner följa efter.
 • Gör en översyn av hela kommunala IT-verksamheten för att bättre anpassa den till medborgarnas behov och integritet
 • IT skall hjälpa offentlig sektor inte stjälpa den – stoppa överadministrationen och krav på rapportering som gör att de anställda blir mindre produktiva.
 • Se till att alla i Västmanland kan utnyttja 24-timmarstjänster genom att bygga ut så alla kan få tillgång till fungerande 100 Mb/s bredband.

Bilda region Svealand

Regionfrågan och hur då utveckla näringsliv och kommunikationer har diskuterats genom åren genom samarbetsorganisationen Västmanlands kommuner och landsting. Det har varit mycket hattande fram och tillbaka utan en klar vilja hur regionsystemet skall se ut. Med förslag om Västmanland och Södermanland samt då antingen Uppsala eller Örebro. Låt oss i stället gå tillbaka och titta på hur det hela styrdes på Gustav Vasas tidevarv:

 • Bilda region Svealand bestående av länen Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro samt Enköpings kommun
 • Gör Västerås till centralort i region Svealand med dela upp verksamheten på de tre städerna Örebro, Eskilstuna och Västerås.

Bättre kommunikationer mellan städer inom region Svealand

Kommunikationer är själva grunden för att kunna frakta varor och säljar dem på andra orter eller andra lände. Det är viktigt att utveckla kommunikationerna från och till centralorten i regionen:

 • Västerås är en stor pendlarstad, låt oss förbättra kommunikationerna så de tre största städerna i regionen Västerås/Eskilstuna/Örebro blir ett trippelcentrum för näringslivet – det skall gå fortare att åka mellan städerna än mellan norra och södra stockholm.
 • Bygg 4-spår från Västerås/Örebro/Eskilstuna till Stockholm man kan åka med snabbtåg och färdas Västerås – Stockholm på 30 minuter med direkttåg.
 • Snabba tågförbindelser inom regionen för att kunna åka norrut till Falun/Borlänge och söderut till Nyköping
 • Anonyma betalningar på kollektivtrafik. Man ska kunna använda t.ex. lokaltrafiken i Västerås utan man ska registreras i olika dataregister som man inte har kontroll över, därför måste vi ha tillbaka kontantbetalning i lokaltrafiken.
 • Se över kostnaderna för att få fler att åka buss t.ex. genom ett billigt årskort.
 • Utveckla busslinjerna i Västerås med en rundlinje
 • Avveckla inte centrum för köpcentrum gör det attraktivt att handla i en stads centrum genom att ha fler gratisparkeringar

Stadsplanering för att klara befolkningstillväxt

Växande städer måste se långsiktigt på stadsplaneringen och byggas ut med avsikt att göra hållbara långsiktiga lösningar även för nästa århundrade. Västerås växer snabbt och kommer år 2100 ha ungefär 300 000 innevånare. För det behövs att man i regionen och kommunerna tar fram en långsikt plan för hur städerna skall förändras i framtiden samt hur man utvecklar kommunikationerna så man får en gemensam arbetsmarknad.

 • Långsiktig planering till år 2100.
 • Hur ser ett framtida Stor-Västerås ut med 300 000 innevånare ?
 • Hur klarar man då bostadsfrågan och kommunikationerna ?

Bostäder för framtiden

 • Mixade bostadsområden. Idag blir det mycket antingen höghus eller stora villaområden vi vill se mera mixade områden med både villor, lägenhet och kontor så folk kan bo och arbete utan att behöva färdas långa sträckor till och från sin arbetsplats.
 • Satsning på fler lokala köpcentrum med affärer så alla kan få tag på dagligvaror inom gång och cykelavstånd. Man skall inte tvingas åka bil för att kunna köpa dagligvaror.
 • Piratpartiet vill att det byggs 10 000 hyresrätter i Västerås till och med 2026. Västerås växer och behöver fler bostäder för att klara den expansionen det innebär att vara regional centralort.
 • Krav på att tilldelning av tomter kräver byggande av hyresrätter och inte bara bostadsrätter
 • Krav på att kommunen själv, om ingen annan gör det, bygger sitt eget behov av bostäder och inte löser det gneom att köpa bostadsrätter.
 • Kommunen bör satsa en del av sina pensionspengar och andra förvaltade pengar på att bygga bostäder lokalt och inte bara satsa på obligationer och aktier.

Kommunsammanslagningar

Flera kommuner i Västmanland har problem med stora administrativa krav från staten samtidigt som de är stagnerande i storlek. Delvis har man löst det genom att i vissa delar ha gemensam administration men det skulle förmodligen lösar bättre om kommuner går samman:

 • Utred om inte KAK-regionen bör gå samman och bilda gemensam kommun.
 • Utred om inte Skinnskatteberg/Norberg/Fagersta skall gå samman och bilda gemensam kommun.
 • Utred Surahammars framtid som egen kommun och eventuell framtida kommunsammanslagning med Västerås eller Hallstahammar.

Främja företagandet i Västmanland

Förutom bättre kommunikationer och fler bostäder så företag kan rekrytera anställda från andra orter till snabbväxande städer som Västerås så vill vi:

 • Ökad satsning på innovation genom lokala högskolan och teknikby för att locka fler företag
 • Kampanjer för att locka de företag som idag har pendlare från en stad att öppna lokalkontor i staden för att minska pendladet.
 • Skapa en lokal mötesplats för riskkapital och innovatörer samt högskola och näringsliv. Håll fysiska möten en gång i kvartalet där riskkapital, företagare och offentliga sektorn kan mötas för att diskuteras näringslivsklimat och företags förmåga att kunna växa inom kommunen.

Förutom ovanstående frågor så tillkommer den politik Piratpartiet driver i den mån den påverkar i lokala frågor.