Årsmöte i Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås.

Välkomna till årsmöte i Piratpartiet Västmanland och Piratpartiet Västerås.

Mötet kommer hållas under samma tidsrymd och i samma lokal då det finns gemensamma motion som då kan vara bra att alla diskuterar samtidigt. OBS trots att mötet hålls samtidigt så kommer
alla omröstningar att tas två gånger en gång för alla som tillhör PP Västerås och en gång för PP Västmanland.

Tid: Lördagen den 15 februari kl 15.00 – 17.00
Plats:  Vuxenskolan,  Östra kyrkogatan 3 Västerås.
Rum: Lokal Bagaren.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

 

Dokument
PP Västmanland 2013 Verksamhet och ekonomisk rapport

PP Västerås 2013 Verksamhet och ekonomisk rapport

 
Revision Piratpartiet Västmanland

Revision Piratpartiet Västerås

Motioner från styrelsen i PP Västmanland:

1. Gemensam valorganisation i västmanland.
2. Val av riksdagslista för västmanland.
3. Val av landstingslista för västmanland

Motioner från styrelsen i PP Västerås:

1. Gemensam valorganisation i västmanland.
4. Val av kommunlista för västerås.

Punkt 3 och 4 föreslår samma tillvägagångssätt för framtagande av listor och hur det ordnas men för olika lokala listor.

Motioner från medlemmar

5. Motion om sakpolitik

Motionstexter:

Motion 1. Projekt Moria – gemensam valorganisation i västmanland.

Val är inte lätt. För att maximera våra aktivister
och aktivas arbete i valet föreslår vi att
alla lokala piratpartiet och ung pirat lokalavdelningar
i Västmanland som vill bjuds in och deltaga i ett gemensamt
valprojekt med uppgift att bedriva kampanj för riksdag,
landsting och kommunerna i hela Västmanland. Genom att
samordna kampanjerna skapas synergieffekter och det blir
större påverkan  än om varje organisation kör sitt eget lopp.

Vi väntar oss att PP Västmanland,
PP Västerås,  UP Västerås,
PP Sala (ej ännu bildat), UP Sala(ej ännu bildat)
i första hand är med. Men även andra kommer få
deltaga om de bildas och så vill.

Styrelsen har preliminärt startat upp projekt Moria där då Anders S Lindbäck(PP)  och Simon Lindgren(UP) kommer vara projektledare med huvudansvar för valarbetet.

Styrelsen söker årsmötets välsignelse för detta tillvägagångssätt och att då projekt Moria får i uppgift att administrera och sköta valrörelsen åt föreningen samt att då stödja val till riksdag, landsting och kommuner.

Motion 2.  Val av riksdagslista för västmanland.

Vid extramötet den 15 december 2013 så togs beslut
om  en lokal riksdagslista för västmanland
så att om Piratpartiet kommer in i riksdagen och får
ett mandat i Västmanland så företräds det av en person
från västmanland. Vid extramötet togs då följande en formel
fram för hur listan bör utformas utifrån partiets rikslista.

Listan är byggd enligt följande:

Listan begränsas till 20 namn för att den då skall
skrivas med större font och bli lättläst där
top 3 är uppflyttade västmanlänningar
sedan top 3 från riksdagslistan på plats 4-6
sedan nya lokala kandidater
(dvs de som inte var nominerade till rikslistan)
sedan uppflyttade från region svealand
(dvs Örebro, Södermanland, Dalarna)
sedan resten av rikslistan.

Skälet till att listan inte fastställes på decembermötet
var för att få fler lokala kandidater på listan.

Det är fortfarande öppet att anmäla sig – men trots
utskick där vi bett folk att stå på listor så har få anmält
sig. Förslaget är då att stänga nominering och tillägg
till listan på årsmötet och fastställa den där.

Första siffran är position enligt omröstningen till rikslistan.

Piratpartiets lokala lista för västmanland:
029. Anders S Lindbäck   (uppflyttad västmanlänning)
049. Simon Lindgren      (uppflyttad västmanlänning)
053. Mattias Lennartsson (uppflyttad västmanlänning)

001. Anna Troberg
002. Amelia Andersdotter
003. Gustav Nipe

xxx. Jonathan Ström      (ny lokal kandidat)
xxx. Roger Sperrling     (ny lokal kandidat)
xxx. Kent-Ola Hågebrand  (ny lokal kandidat)

033. Erik Einarsson      (uppflyttade kandidat region svealand – örebro)

004. Rick Falkvinge
005. Henrik Brändén
006. Anton Nordenfur

007. Deeqo Hussein
008. Mattias Bjärnemalm
009. Torbjörn Wester

010. Marit Deldén
011. Elin Andersson
012. Jan Lindgren

013. Nadia EL-Imam

Dvs 6 kvinnor 14 män

Skulle fler nomineras  så tas sista namn bort från listan och personen läggs sist i listan för xxx kandidaterna.
Styrelen föreslår att delegera till Projekt
Moria att då beställa valsedlar för
riksdagsvalet i Västmanland. Preliminärt
så föreslås 25000 valsedlar dvs cirka
20 ggr fler än antal röster i valet 2010.

Styrelsen föreslår att ovanstående riksdagslista fastställs för västmanland.
Motion 3. Val av landstingslista för västmanland

Styrelsen föreslår att vi stänger in alla
kandidaterna i ett rum så får de diskutera igenom
vilken ordning de skall stå på listan.
Det är ändå kandidaterna som skall samarbeta om
och när partiet kommer in. Så de kan förhoppningsvis
komma överens vilken ordning de skall stå på listan.

Styrelsen föreslår även att listan hålls
öppen så om nya kandidater som vill stå
på listan dyker upp och top-2 på listan
godkänner dem så kan de komma med i slutet
på listan och fylla ut den så länge
som listan består av mindre än 20 namn
Listan stängs oavsett den 15 mars då
den skall in till ledningen den 25 mars.

Styrelsen föreslår att projekt Moria
får hand om att administrera framtagandet
av listan.

Motion 4. Val av kommunlista för västerås

Styrelsen föreslår att vi stänger in alla
kandidaterna i ett rum så får de diskutera igenom
vilken ordning de skall stå på listan.
Det är ändå kandidaterna som skall samarbeta om
och när partiet kommer in. Så de kan förhoppningsvis
komma överens vilken ordning de skall stå på listan.

Styrelsen föreslår även att listan hålls
öppen så om nya kandidater som vill stå
på listan dyker upp och top-2 på listan
godkänner dem så kan de komma med i slutet
på listan och fylla ut den så länge
som listan består av mindre än 15 namn
Listan stängs oavsett den 15 mars då
den skall in till ledningen den 25 mars.

Styrelsen förslår att
projekt Moria får hand om att administrera framtagandet av listan.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>